در سوگ جانباختگان زلزله بم در روز ۵ دی ۱۳۸۲منبع

بخوانید:  مدرسه اشتغال آفرینی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی در قزوین کلید خورد