در عرصه خارجی به وفاق ملی و در عرصه داخلی به اعتماد ملی نیاز داریمبه گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، مصطفی پورمحمدی کاندیدای چهاردمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اولین مناظره انتخاباتی گفت: ما همه مشکلات اقتصادی را میدانیم و مردم روزمره درگیر مشکلات اقتصادی هستند و به خوبی آن را درک میکنند 

وی افزود: وقتی با کارشناسان اقتصادی و اندیشه ورزان جوان صحبت میکنیم دغدغه جدی دارند و میگویند مشکلات اقتصادی پیوست فرهنگی سیاسی و بین المللی دارد و نمیشود بدون آنها راه حل ارائه داد

پورمحمدی با بیان اینکه در عرصه بین المللی با تحریم فلج کننده روبرو هستیم، گفت: حمل و نقل و انتقالات مالی گرفتار آن است و همه روابط تجاری ما قفل شده است

وی گفت: از طرفی داخل کشور به سفارتخانه حمله میشود و بقیه از این به نفع خودشان بهره برداری میکند؛ اقتصاد و صنعت ما بزرگ است و باید نیازهای مردم را تامین کنیم

پورمحمدی خاطرنشان کرد: امروز در عرصه خارجی به وفاق ملی و در عرصه داخلی به اعتماد ملی نیاز داریم

در حال تکمیل است …منبع

بخوانید:  هیچ فسادی در واردات برنج وجود ندارد