در مسیر تحقق اهداف شورین کمپو با هیچ کس تعارف نداریم

منبع

صالحی: در مسیر تحقق اهداف شورین کمپو با هیچ کس تعارف نداریم

انتهای پیام//