در ورزشگاه وطنی قائم‌شهر در فاصله ۲ ساعت مانده تا آغاز بازی نساجی و استقلال جای سوزن انداختن نیست و تمام ظرفیت ورزشگاه پر شده است
در ورزشگاه وطنی قائم‌شهر در فاصله ۲ ساعت مانده تا آغاز بازی نساجی و استقلال جای سوزن انداختن نیست و تمام ظرفیت ورزشگاه پر شده استمنبع

بخوانید:  دیدارهای مردمی معاون اول قوه قضاییه در سفراستانی رئیس دستگاه قضا به استان یزد