در پرواز مشهد-بغداد چه گذشت؟


در پرواز مشهد-بغداد چه گذشت؟

پرواز مشهد – بغداد به دلیل نقص فنی، به فرودگاه مشهد بازگشت.

منبع