در پنجاه و ششمین نشست شورای معاونین وزارت ورزش و جوانان چه گذشت؟


در پنجاه و ششمین نشست شورای معاونین وزارت ورزش و جوانان چه گذشت؟


 

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف