در پی سقوط هواپیمای ارتش میانمار با 14 سرنشین در فرودگاه لنگپوی در حومه میزورام هند شش نفر مجروح شدند.


در پی سقوط هواپیمای ارتش میانمار با 14 سرنشین در فرودگاه لنگپوی در حومه میزورام هند شش نفر مجروح شدند.منبع