در چهارمین جلسه ستاد مرکزی اربعین 1402 چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری برنا، در این جلسه که با حضور استانداران خوزستان و کرمانشاه و همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، بر آماده سازی زیرساخت‌های لازم در مهلت باقی مانده تاکید کرد.

در سال گذشته نزدیک به ۵ میلیون زایر از طریق ایران در مراسم جهانی راهپیمایی اربعین که با حضور ۲۱ میلیون زایر از سراسر جهان برگزار شد، شرکت کردند و با توجه به افزایش سالانه آن از زمان برگزاری راهپیمایی مزبور در سال ۱۳۸۲ امسال پیش بینی می‌شود آمار زائران بیش از سال ۱۴۰۱ باشد.

احمد وحیدی در این جلسه تصریح کرد، ضروری است تا همه طرح‌ها و برنامه‌های دست اندرکاران برگزاری مراسم اربعین در سال جاری همچون سال‌های گذشته به تسهیل رفت و آمد زائران از طریق مبادی مرزی و افزایش هر چه بیشتر امنیت آنان منجر شود.


|