در کنار بَم

گوشه‌هایی دیده نشده از سفر رهبر انقلاب به شهر بم پس از زلزله سال ۱۳۸۲ در مستند غیر رسمی ۵منبع