دستاورد‌های ۴۳ ساله ورزش بانوان

تلاش، پشتکار و غیرت؛ سه اصلی که بانوان ایرانی در ۴ دهه گذشته، توانستند آمار مِدال های خود را به حدود ۱۲۵۰ برسانند و ۹۷ کُرسی بین المللی هم کسب کنند.منبع