دستور رئیس‌جمهور برای حل مشکل لنج‌داران

رئیس‌جمهور در نشست فعالان اقتصادی استان بوشهر: مقرراتی برای موضوع لنج‌داران وجود دارد که نیاز است با تشکیل کارگروهی هم مقررات واردات و صادرات را رعایت کرد، هم معیشت لنج‌داران را در اولویت قرار داد
معتقدم ملوانان و لنج‌داران به مقررات قانونی پای‌بند هستند
باید کاری کرد که هم معیشت لنج‌داران حفظ شود و هم قانون رعایت شود.منبع