دستور وزیر ورزش و جوانان به حراست در خصوص اتفاقات تمرین استقلال


با دستور وزیر ورزش و جوانان، مرکز حراست این وزارتخانه «بدون مماشات» با عوامل و مسببان اتفاقات رخ داده در تمرین استقلال برخورد می‌کند.

منبع

وزارت ورزش و جوانان همچنین با تقبیح بدرفتاری‌های صورت گرفته با برخی از نمایندگان رسانه‌های گروهی که در جریان تمرین دیروز رسالت حرفه‌ای خود را انجام می‌دادند، اعلام می‌کند مسوولیت تامین فضای حرفه‌ای برای خبرنگاران و تصویربرداران رسانه‌های محترم گروهی بر عهده باشگاه بوده و در این میان هیچ‌گونه عذری پذیرفتنی نیست و حسب دستور وزیر ورزش و جوانان قطعا در فرایند بررسی اتفاقات رخ داده دیروز و برخورد با عوامل این اتفاقات، برخورد غیرحرفه‌ای انجام شده با رسانه‌ها هم لحاظ خواهد شد. 


|

دستور وزیر ورزش و جوانان به حراست  در خصوص اتفاقات تمرین استقلال