دستگاه دیپلماسی فرهنگی ایران در حال بازیابی پیوند های کهن و فراموش شده است

محمد مهدی اسماعیلی درباره مذاکرات خود با وزیر فرهنگ ازبکستان ویراستی را منتشر کرد .

اسماعیلی: دستگاه دیپلماسی فرهنگی ایران در حال بازیابی پیوند های کهن و فراموش شده استمنبع

کد خبر: ۲۰۱۸۴۱۰

۱۴۰۲/۰۸/۲۴ – ۰۱:۳۰:۰۲

بخوانید:  فناوری نانو در مواد غذایی