دستگاه قضایی هیچ احترامی برای افرادی که قربانی مفاسد اقتصادی هستند قائل نیست

منبع

بخوانید:  اعلام محدودیت‌های ترافیکی روز عرفه و عید قربان در شهر کرمان