دستگیری اراذل بی‌ام‌و سوار خیابان اندرزگو تهران که با اسلحه مردم را تهدید و پلیس را به مبارزه می‌طلبیدند!
دستگیری اراذل بی‌ام‌و سوار خیابان اندرزگو تهران که با اسلحه مردم را تهدید و پلیس را به مبارزه می‌طلبیدند!منبع

بخوانید:  AFC لقب جالبی به یک استقلالی داد + فیلم