دستگیری بیش‌از ۱۰۰ نفر از اراذل و اوباش زاهدان

این گزارش می افزاید؛اقدامات اطلاعاتی عملیاتی مشترک با همکاری سپاه و فراجا در برخورد با عناصر مخل امنیت باجدیت و اقتدار در دستورکار قرار دارد.


|

منبع


دستگیری بیش‌از ۱۰۰ نفر از اراذل و اوباش زاهدان


اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان از دستگیری بیش‌از ۱۰۰ نفر از اراذل و اوباش زاهدان خبر داد.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف