دستگیری تروریست های مرتبط با رهبران گروه های جدایی طلب

منبع

بخوانید:  پاسخ چت‌بات تپسی به سوالات چالشی خبرنگار برنا