دستگیری عامل تیراندازی و شرارت در جیرفت


|
آیا این خبر مفید بود؟

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بررسی سوابق این متهم مشخص شد وی  سوابق جرائمی از جمله تخریب اموال خصوصی، درگیری با شهروندان، ایجاد رعب و وحشت و تیراندازی ایذایی منجر به خسارت را در پرونده خود دارد و به همین سبب نیز تاکنون متواری بوده است که دستگیری این فرد رضایتمندی مردم را به دنبال داشت.


دستگیری عامل تیراندازی و شرارت در جیرفت

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف