دستگیری فروشنده سابقه دار مواد مخدر

 این مقام انتظامی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم مقدار یک کیلو و 550 گرم مواد مخدر از نوع تریاک و تعدادی اقلام ممنوعه کشف شد، گفت: متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف