دستگیری ۳۹۹ نفر از مخلان نظم در طرح امنیت اجتماعی گچساران

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف