دستگیری 354 سارق حرفه ای در 5 ماهه سال جاری / کاهش 12 درصدی سرقت منزل در سال جاری

منبع

بخوانید:  ارائه خدمات درمانی و عمرانی توسط گروه های جهادی به مددجویان چاه دادخدا