دشمن به هدف خود یعنی تفرقه قومی و مذهبی در سیستان و بلوچستان نرسیده است

منبع

بخوانید:  مرفاوی شاگردانش را به خط کرد