دشمن در حال تعریف استاندارد نابودی و بی‌هویتی زن است


خبرگزاری برنا؛  طی دهه اخیر زنان با به چالش کشاندن نقش‌های سنتی و بازتعریف نقش‌های جنسیتی در پی یافتن هویتی فراتر از نقش‌های مرتبط با خانه و خانواده هستند. انتظارات هر فرهنگ از طریق فرایند جامعه‌پذیری به افراد منتقل می‌شود و نقش‌پذیری جنسیتی یکی از پیامدهای آشکار فرایند جامعه‌پذیری است.

مفهوم نقش، معانی مختلفی دارد که یکی از رایج‌ترین آن با رفتاری مرتبط است که افراد بر اساس پایگاه‌هایی که در جامعه دارند ایفا می‌کنند و با نگرش و رفتارهایی همراه است که از سوی جامعه به افرادی داده می‌شود که این پایگاه را اشغال می‌کنند و جداسازی نقش‌ها بر اساس جنسیت سابقه‌ای طولانی دارد.

به همین منظور برنامه «ساعت بیست و چهار و یک دقیقه» با حضور خانم نوشین رهگذر (تهیه‌کننده)، سعید بارانی (گوینده)، خانم سیده فاطمه شعار (آیتم ساز)، دکتر علیرضا داودی (کارشناس مسائل رسانه و علوم‌شناختی) و خانم دکتر فرشته روح‌افزا (استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان) به موضوع قدرت شناختی، زنان و استانداردهای نقش و قدرت زنان می‌پردازد.

استانداردسازی در حوزه زنان بر مبنای فاصله‌گرفتن از خرد تعریف می‌شود

دکتر علیرضا داودی، کارشناس مسائل رسانه و علوم‌شناختی پیرامون موضوع قدرت شناختی، زنان و استانداردهای نقش و قدرت زنان با بیان اینکه زنان در ایران دارای استاندارد ذهنی و استاندارد میدانی است گفت: یکی از نقاط آسیب جدی که در حوزه تعریف صحیح و دقیق از استاندارد وجود دارد همین دوگانه معروف است، یعنی آنچه که در ذهن می‌گذرد با آنچه که در میدان می‌گذرد متفاوت است که از دلایل آن به میزان ادراک اجتماع و توان زنان اشاره کرد.

وی افزود: استاندارد در حوزه زنان یعنی به خدمت گرفتن گزاره‌ها، مؤلفه‌ها و مفاهیمی که قابلیت تبدیل کردن زن ذهنی به زن عینی تکامل‌بخش در جامعه را داشته باشد.

این کارشناس مسائل رسانه اظهار کرد: زن ذهنی، می‌گوید نیازمند آزادی است و زن عینی در مورد آزادی سؤال دارد؛ اگر رشد و تکامل زن، بدون آسیب‌زدن به اصالت زنانه ایجاد شود قاعدتاً استاندارد شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه مسیر دستیابی به عینیت آن ذهنیت را استاندارد می‌گویند و اگر استاندارد تبدیل به ادبیات و سیاست‌گذاری در جامعه شود با استانداردی برای تکامل یافتن زن مواجه هستیم افزود: اگر زن ذهنی و عینی در تضاد قرار بگیرند به دلیل فعالیت رسانه روی زن عینی به‌آرامی با زن ذهنی ممزوج می‌شود و موجب فاصله‌گیری از خرد تکامل می‌شود.

کارشناس علوم‌شناختی ادامه داد: یکی از استانداردها، بر مبنای فاصله‌گرفتن از خرد تعریف می‌شود و در صورت دور شدن از خرد تبدیل به مسیر نابودی خواهد شد، برخی زنان در اتفاقات اخیر نمی‌دانند چه و چگونه باید موضوعی را بخواهد.

وی با بیان اینکه اگر حضور زن در جامعه هدف باشد باید به فیزیولوژی و استاندارد چگونگی این اقدام توجه شود افزود: مرد و زن دارای چارچوب است؛ اما چارچوب زن در هر جامعه‌ای مقدم بر چارچوب مرد است و اگر استاندارد ذهنی زن به‌مثابه قدرت شناختی با سبک آن همخوانی نداشته باشد تبدیل به برده دیگران می‌شود و بحث بهره‌کشی از زن مطرح می‌شود.

داوودی تصریح کرد: بین استاندارد گفته شده و استاندارد دشمن کشمکش ایجاد شده و در جامعه به میزان علم و جهل این مطلب تعیین می‌شود.

وی افزود: اگر زن سرحال باشد وارد حوزه تکامل می‌شود و اگر سرخوش باشد وارد حوزه سرگشتگی خواهد شد و دارای زیست نباتی می‌شود و خیلی از افراد این دسته اقدام به حذف خود می‌کنند که نهایتاً موجب سرافکندگی می‌شود.

این کارشناس مسائل رسانه با اعلام این مطلب که رمز استانداردسازی تا مرحله سرافکندگی، چیزی تحت عنوان سرپیچی است، وقتی از احکام ذاتی و انسانی سرپیچی شود وارد حوزه سرافکندگی خواهیم شد خاطرنشان کرد: اصرار بر سرپیچی که گاهی با عنوان توسعه و مدنیت تعبیر می‌شود، غایت آن نابودی انسان است که سرعت نابودی زنان در این فضا بیشتر است و استانداردسازی نابودی و بی‌هویتی از سوی دشمن در حال تعریف شدن است.

وی با بیان اینکه اسیر شدن زنان به جز با نگاه خود زنان امکان‌پذیر نیست افزود: اگر در جامعه مفهوم آزادی با آزادگی مخلوط شد و شاخص‌ها تغییر کرد تبدیل به اسارت می‌شود و مفاهیم امروزه به نام آزادی برای زنان، نوعی اسیر کردن است.

کارشناس علوم‌شناختی تشریح کرد: اگر زنان روی حریت کار کنند مفهوم زن آزاده با زن اسیر شده راحت‌تر نهادینه می‌شود.

*** پتانسیل تربیت جامعه و خانواده در اختیار زنان است

خانم دکتر فرشته روح‌افزا، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان پیرامون قدرت شناختی، زنان و استانداردهای نقش و قدرت زنان گفت: زنان دارای پتانسیل‌های طبیعی هستند که خداوند در وجود زن قدرت‌هایی را مانند محبت کردن و زیرکی در تربیت کردن قرار داده است؛ یعنی پتانسیل تربیت جامعه و خانواده در اختیار زنان است.

وی افزود: زن در هر جهتی قدرت تربیت دارد که باید با درک مسئولیت زن، در راستای ارتقای بشریت استفاده شود و اگر مسئولیت و خود زن شناخته نشود ذهنیت نادرست می‌تواند در ذات انسانی شکل بگیرد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: اگر زن دارای درک مسئولیت اجتماعی نباشد با صرف نادرست توانمندی‌ها، به زن آسیب خواهد رسید.

وی با اشاره به آنکه زن قدرت عاطفی دارد و نیاز به پناهگاه امن عاطفی هم دارد و درک مسئولیت ابتدا متوجه شناخت خود زن خواهد بود افزود: زنانی که خودشان را نشناختند نیز دارای احساس درونی و عاطفه هستند و توجه همراه کرامت را نیز می‌خواهند؛ لذا زنان، نیازمند کرامت عاطفی هستند.

پژوهشگر حوزه زنان ضمن تأکید بر این مطلب که هویت دارای بنای فطری است ادامه داد: اگر زنان بتوانند استانداردهای غیرواقعی را ارزشمند کنند فرزند و همسران خود را می‌توانند خط‌دهی کنند؛ چون دارای قدرت هستند.

وی افزود: استعمار برای اهداف خود در جوامع از ابزار زیادی از جمله زنان استفاده می‌کند؛ چراکه با بی‌هویت شدن زن می‌تواند جامعه بی‌هویت شود و فرزندش را در فضای غلط تربیت خواهد کرد.

روح‌افزا تصریح کرد: وقتی زن بامحبت مادری می‌تواند اثرگذار باشد بحث هویتی زن و غریزه مادری دارای اهمیت است و افرادی که نمی‌خواهند خودشان و شخصیت واقعی خود را بروز دهند مجبور هستند در دایره محدودی حرکت کنند و زن اگر هویت خود را از دست بدهد جامعه بی‌هویت خواهد شد؛ لذا باید الگوها به‌درستی انتخاب شود.

برنامه ساعت بیست و چهار و یک دقیقه با بررسی تاریخچه علوم‌شناختی و کاربردهای آن در حوزه‌های مختلف و شباهت و تفاوت‌هایی که با حوزه‌های علوم روانی دارند، به بررسی شناسه‌ها، شاخص‌ها، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های علوم‌شناختی در حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه می‌پردازد. این برنامه دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ساعت ۱۶: ۰۰ به مدت ۶۰ دقیقه روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۳,۵ مگاهرتز به تهیه‌کنندگی نوشین رهگذر، سردبیری علیرضا داودی، اجرای کارشناسی معصومه نصیری، گویندگی سعید بارانی و هماهنگی مهدی تاجیک تقدیم مخاطبان فرهیخته رادیو گفت‌وگو می‌شود.

شبکه گفت‌وگو را علاوه بر امواج رادیو می‌توانید از طریق گیرنده‌های دیجیتالی، رادیو نما، اپلیکیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی radiogoftogoo.ir نیز دریافت کنید. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند از طریق شماره ۰۹۰۳۹۱۳۴۷۴۴ در پیام‌رسان‌های مجازی و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۰۳۵ با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفت‌وگو در ارتباط باشند.

انتهای پیام/


آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالفمنبع