دقت آزمایش‌ها با بررسی‌کننده ایران‌ساخت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا؛ بستانی عضو هیئت مدیره بهراد سازان پارسه شیراز با اشاره به این که معیارهایی که توسط دستگاه اندازه گیری می شود به استانداردهای اندازه‌ گیری قابل ردیابی ارجاع داده می شود، گفت: هدف از کالیبراسیون ایجاد ساختاری موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌ گیری و تجهیزاتی است که عملکرد آن ها بر کیفیت فرآیند تاثیرگذار است.

ترموکوپل ها، نشانگرهای دما و فشار، ترانسمیترهای دما و جریان، ترانسمیترهای سطح و کنترل شیرها، از جمله دستگاه هایی هستند که قابلیت کالیبره شدن دارند.

کالیبراسیون اولیه یک سیستم آزمایش و اندازه گیری، در مرحله ساخت و تولید انجام می گیرد که می ‌تواند شامل مراحل درجه ‌بندی دستگاه، تنظیم مدارهای الکتریکی وسیله مانند تنظیم نشان ‌دهنده‌های دیجیتالی، تخمین عدم ‌قطعیت و پایداری دستگاه باشد.

منبع

 کاهش هزینه ها

دقت آزمایش‌ها با بررسی‌کننده ایران‌ساخت افزایش یافت

 

بررسی کالیبراسیون وسیله اندازه گیری، چگونگی کارآیی طرح شده از سوی سازنده را به مشتری نشان می دهد.

این مدیر حوزه دانش بنیان توضیح داد: استفاده از عملیات کالیبراسیون ایران ساخت سبب می شود تا هزینه های شرکت ها به نصف کاهش یابد و صرفه جویی ارزی قابل توجهی رخ دهد. در صورتی که حمایت های لازم در حوزه صادرات نیز صورت گیرد، امکان رقابت این محصول با محصولات خارجی وجود دارد. در شرکت بهراد سازان پارسه شیراز تا کنون حدود 20 فرصت شغلی ایجاد شده است که قابل افزایش نیز خواهد بود.

بخوانید:  دیدار سفیر ایران در لبنان با وزیر امور خارجه

|