دلار به کانال 48 هزار تومان نزدیک شد

منبع

بخوانید:  تمرین یک ساعته پرسپولیس در بخش های مختلف