دلنوشته حامد بهداد برای کیان پیرفلک


دلنوشته حامد بهداد برای کیان پیرفلک

حامد بهداد در روز بارانی تهرانی اشک هایش را برای کیان پیرفلک مخفی نکرد و اینگونه نوشت.

منبع