دلیل اصلی باخت سنگین ایران برابر انگلیس

انتهای پیام// 
منبع

موضوع مهمی در جریان دیدار اول ایران برابر انگلیس زمینه‌ساز شکست تلخ برای شاگردان کی‌روش شد.