دمای زاهدان به منفی 10 درجه رسید

 وی ادامه داد سردترین دمای ثبت شده در زاهدان به دیماه سال 1351 با ثبت دمای منفی 22 درجه ای بوده است.

 حیدری با بیان اینکه دیشب دمای هوا در زاهدان تا منفی 10 درجه کاهش یافت که این دما قبلاً هم تکرار شده بطوری که در زمستان سال 90 دمای زاهدان، منفی 11 درجه و زمستان سال 91به منفی 10 درجه هم رسیده بود.


|

منبع


دیشب دمای زاهدان بعد از گذشت 10سال به منفی 10 درجه رسید و هیرمند کمترین دمای ثبت شده خود را تجربه کرد.