ده‌ها هزار اسرائیلی در مقابل کنست در قدس اشغالی تجمع کردند


ده‌ها هزار اسرائیلی در مقابل کنست در قدس اشغالی تجمع کردندمنبع