دوازدهمین همایش ملی نخبگان با شعار «حکمرانی نخبگان، سرآمدی ایران» برگزار می‌شود|

دوازدهمین همایش ملی نخبگان با شعار «حکمرانی نخبگان، سرآمدی ایران» برگزار می‌شود

همچنین، با هماهنگی‌های صورت گرفته افتتاحیه و اختتامیه این رویداد در یک روز انجام و با توجه به شعار همایش، در پنل‌های تخصصی جایگاه حکمرانی نخبگانی در مقوله‌هایی همچون «سیاست داخلی و خارجی»، «اقتصاد»، «علم و صنعت» و «فرهنگ و رسانه» بررسی می‌شود.

منبع

براساس اعلام دبیرخانه برگزاری این همایش، روز 26 مهرماه، بنیاد میزبان جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر و همچنین مسئولان ارشد نظام از جمله رئیس جمهور و هیئت همراه است.