دوره آموزشی «فرصت های سرمایه گذاری شهری» در الوند برگزار شد

دوره آموزشی «فرصت های سرمایه گذاری شهری» در الوند برگزار شد

همچنین در ادامه ندیمی با همراهی مهندس خلج طایفه شهردار الوند، ابوالحسن شیرمحمدی رییس شورای اسلامی و خلیل پور، شالی و امجدیان از اعضای شورای اسلامی شهر الوند، کریمی مدیرعامل شرکت شهر صنعتی البرز و جمعی از سرمایه گذاران حوزه مسکن شهر الوند از ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری الوند بازدید کردند.

در این جلسه روش های نوین سرمایه گذاری با حضور دکتر ندیمی بنیانگذار اولین مدرسه سرمایه گذاری شهری در ایران آموزش داده شد.

انتهای پیاممنبع

ترسیم نقشه راه شهرداری، تبیین ظرفیت های صنعت گردشگری، اهمیت دستیابی به شهر هوشمند، برندسازی در حوزه مدیریت شهری، الزامات زیست محیطی و راهکارهای تحقق منابع پایدار درآمدی مدیریت شهری از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به نقل از روابط عمومی شهرداری الوند، اولین دوره آموزشی تخصصی فرصت های سرمایه گذاری شهری ویژه مدیران شهرداری الوند برگزار شد.

در جریان این بازدید شهردار و اعضای شورا ضمن ارائه گزارشی از ویژگی های شاخص شهر الوند، اقدامات انجام شده و برنامه های در دست اجرای مدیریت شهری در حوزه سرمایه گذاری را بازگو کردند.