دور دوم مذاکرات گروسی و اسلامی دقایقی دیگر آغاز می‌شود


|منبع