دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان شد

بر اساس این خبر، پیش از این سردار محمدقنبری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بود و سردار جلیلیام فرمانده انتظامی شهر ری بود.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران دوستعلی جلیلیان را به عنوان فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان منصوب کرد.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان شد


|