دولت در مراودات خارجی باید محصولات فرهنگی را هم ارائه کند

سعید جلیلی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره انتخاباتی:

باید سهممان را از فناوری‌ها روشن کنیم تا استفاده حداکثری بکنیم.

ما امروز یک جهان فرصت داریم که مشتاق شنیدن ما در حوزه تمدنی نوروز مقاومت اسلام هست که منتظر شنیدن از طرف ماست و زمینه برای ما برای تبادلات فرهنگی فراهم است.

باید ببینیم که نقش دولت چیست و اگر مقامات دولتی ما در کنار مراودات اقتصادی خود محصولات فرهنگی ما را نیز ارائه کنند نقش بسزایی در معرفی فرهنگی ایران خواهد داشت.منبع

بخوانید:  نصب ۲ هزار زیستگاه مصنوعی آبزیان در آب‌های خلیج فارس به زودی