دولت دهه ۹۰ اعتقادی به برنامه نداشت

سعید جلیلی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اولین مناظره انتخاباتی:

مهم این است که چه انتخاب و چه رویکردی قرار است کشور را اداره کند، من در دولت اول برنامه ششم حضور داشتم و آن دولت هیچ اعتقادی به برنامه نداشت و اولین بار گفت من برنامه نمی‌نویسم و مجلس برنامه نوشت.

در آن دولت بهمن ۹۷ اعلام کردند که اگر فلان توافق امضا نشود، ما حقوق اسفند ۹۷ را نمی‌توانیم بدهیم. این یک رویکرد است و رویکرد دیگری این است که دیدیم شهید رئیسی آمد انجام داد.

ما نیاز به دولتی فهیم و کارآمد داریم که به کار مسلط باشد و اگر این شناخت نباشد چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی و چه خصولتی سوء استفاده خود را می‌کند.

در کارخانه فارسی درود لرستان ۱۲۰۰ کارگر داشت که در یک فرایند واگذاری نتیجه آن شده بود که فقط چهار نگهبان در این کارخانه بودند.منبع

بخوانید:  سرپرست جدید فرمانداری آوج منصوب شد