دولت رئیسی آرزوهای دولت روحانی را محقق کردعلیرضا زاکانی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در چهارمین مناظره انتخاباتی:
ما هیچ راهی نداریم الا اینکه مشارکت کنیم؛ هم مردم را شریک ثروت کشور کنیم و هم امانت‌دار باشیم. بین مردم دیوار قرار ندهیم

همه ایرانی‌ها با هر سلیقه و شرایطی عزیزند؛ همه ادیان، مذاهب و اقوام کشور عزیزند

ملت ما از فسادستیزی و رفع تبعیض خوششان می‌آید اما یک عده زالوصفت نمیخواهند چیزی سر سفره مردم بیاید

بین مردم دیوارکشی نکنیم و وحدت‌آفرین و انسجام برانگیز حرف بزنیم

کشور را به سمت پیشرفت و آبادانی ببریم، مردم را در ثروت شریک کنیم و انسجام آفرین حرف بزنیممنبع

بخوانید:  پیشنهاد اجرایی قالیباف برای حل معضل پسماند استان های شمالی با تکیه بر بخش خصوصی