دولت رئیسی دولت کار و امید و دولت حرکت در بخشهای داخلی و خارجی بود


به گزارش برنا؛ مهرداد بذرپاش در توییتر شخصی خود نوشت: رهبرمعظم انقلاب اسلامی در آخرین دیدار با اعضای دولت سیزدهم: دولت مرحوم آقای رئیسی رضوان‌اللّه علیه، دولت کار بود، دولت امید بود، دولت حرکت در بخشهای داخلی و خارجی بود. واقعاً امیدوار بود ایشان، واقعاً خوشبین بود به آینده. حق هم با ایشان بود.

دولت رئیسی دولت کار و امید و دولت حرکت در بخشهای داخلی و خارجی بودمنبع

بخوانید:  امکان رهگیری تجهیزات پزشکی در سامانه تیتک