دولت نباید به مردم به عنوان قلک نگاه کند

سعید جلیلی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اولین مناظره انتخاباتی:

باید ببینیم آیا برای فرصت‌ها برنامه‌ریزی کردیم و نشد

باید ببینیم نگاهمان به دانشگاه چه بوده است.

یک نگاه حداقلی است که بر اساس آن دانشجو وارد دانشگاه می‌شود و تحصیل می‌کند و سپس فارغ التحصیل می‌شود.

دانشگاهیان در ارزآوری و رفع مشکلات کشور نقش داشته باشد.

می‌توانیم از ظرفیت تبدیل علم به آگاهی استفاده کنیم.

ما از مردمی‌سازی صحبت می‌کنیم ولی دولت نباید به مردم به عنوان قلک نگاه کند.

در سال ۹۹ به رئیس جمهور وقت نامه نوشتم و گفتم که این سیاست‌های شما برای مردم ایجاد مشکل می‌کند.منبع