دولت کنگره بین‌المللی شمس را در تالار وحدت تهران برگزار می‌کند

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم از طریق وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی و وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی کنگره بین‌المللی شمس را برگزار می‌کند.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت جمهوری اسلامی همانطور که کنگره‌های بزرگ و بین‌المللی را برای سایر مفاخر کشور همچون سهروردی برگزار می‌کند، باید همان‌کار را برای شمس هم انجام دهد که خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته و هماهنگی‌هایی که با دو وزارت مربوطه انجام داده‌ایم، در تالار وحدت تهران، کنگره بین‌المللی شمس در بالاترین سطح اجرایی و با حضور شمس‌پژوهان و فرهیختگان از جای‌جای گیتی همچون سوریه، ترکیه، کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق برگزار می‌شود. 

نجف‌زاده خاطر نشان کرد: صرف حضور هم‌زمان چند وزیر در خوی می‌تواند توجهات ملی را به سمت شمس و خوی جلب کند و کنگره شمس چون توسط دولت انجام می‌شود، مهمانان و اندیشمندان و مفاخر بلندآوازه‌ای از سراسر جهان در این کنگره شرکت می‌کنند و این یعنی این‌که خوی را در مسیر جهانی شدن از طریق توجه ویژه دولت به مقوله شمس قرار داده‌‌ایم.

|

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی: دولت کنگره بین‌المللی شمس را در تالار وحدت تهران برگزار می‌کند

منبع