دومین رویداد تبریزنگار، نگاهی به مسائل اجتماعی در آینه رسانه

منبع

بخوانید:  شهادت هم‌وطنان در حرم مطهر شاه چراغ؛ نتیجه اقدامات اخیر اغتشاشگران است