دومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران برگزار می‌شود

خبرگزاری برنا؛ دومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران در روزهای نهم و دهم اسفندماه سال جاری با همکاری انجمن بیوانفورماتیک ایران،  آزمایشگاه زیست محاسباتی دانشگاه امیرکبیر و پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM) به دو صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

منبعدومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران برگزار می‌شود

دومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران در روز‌های نهم و دهم اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.