دو سرمربی خارجی مدنظر فولاد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف