دیدار با دکتر قالیباف و اعضای کمیسیون فرهنگی برای حوزه ورزش بسیار مفید بود

منبع

بخوانید:  تولید بیش از ۲۰۰ تُن گوشت مرغ در آبادان