دیدار زاکانی و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با قهرمانان، پیشکسوتان و مدیران ورزشی کشورمنبع