دیدار سفیر ایران در زیمبابوه با امیرعبداللهیاننتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف