دیدار علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه با وزیر خارجه روسیه در حاشیه نشست بریکس
دیدار علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه با وزیر خارجه روسیه در حاشیه نشست بریکسمنبع

بخوانید:  خبر خوب برای پرسپولیسی‌ها