دیدار وزیر امور خارجه با شرکت کنندگان مجمع عمومی OANA


تاریخ:

منبع

Sara Abdollahi


عکاس:


سارا عبدالهی


|
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با شرکت کنندگان مجمع عمومی OANA در ساختمان وزارت خارجه دیدار و گفتگو کرد .