دیدار وزیر جوانان نیکاراگوئه با حمید سجادی

Sara Abdollahi


تاریخ:

منبع
عکاس:


سارا عبدالهی


|

وزیر جوانان نیکاراگوئه با حضور در وزارت ورزش و جوانان با سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کردند .