دیدار و گفت گوی اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی با نماینده ارومیه در مجلس

موضوع بیمه مهندسان مطرح و اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه در این خصوص حمایت همه جانبه و دغدعه های خود را در مورد منزلت و معیشت مهندسین اعلام ، و پیگیری جدی و اعلام نتیجه آن را از نماینده محترم خواستار شدند.

موارد مطروحه از سوی هیات مدیره در این جلسه به شرح ذیل بود:

منبع

موضوع تعارض منافع، رو آوردن مهندسان به شغل های کاذب به دلیل کاهش میزان درآمد مهندسین، افزایش تخلفات ساختمانی، ساخت و سازهای غیرمجاز، موضوع ماده ۱۰۰، بررسی راهکارهایی جهت ایجاد اشتغال برای مهندسین جدید الورود، پیشنهاداتی در رابطه با ورود مهندسان به پروژه های عمرانی و غیر عمرانی و … از دیگر موارد مورد بحث و بررسی در این جلسه بود.