دیده شدن پهپادهای انتحاری در محدوده هوایی عراق


دیده شدن پهپادهای انتحاری در محدوده هوایی عراقمنبع

بخوانید:  عارف غلامی تعهد داد و برگشت!